Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa – III. Etapa

Projekty

Poradca pre školy

Program Poradca pre školy je určený SŠ s ekonomickým zameraním, ktorého zámerom je prepojiť teóriu s praxou. Študenti majú možnosť spoznať moderné online systémy Daňové

Viac informácií »

eTwinning projetky

  ČO JE ETWINNING? je súčasťou Erasmus+, programu EÚ v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu, podporuje spoluprácu škôl v Európe s využitím informačných

Viac informácií »

Gramotnosťou k trhu práce

Predkladaný projekt pod názvom Gramotnosťou k trhu práce je zameraný na zvýšenie kvality vzdelávania žiakov a pedagógov a zlepšenie ich kľúčových kompetencií v oblasti čitateľskej,

Viac informácií »

Realizované projekty

PROJEKTY Podané a realizované projekty financovné zo zdrojov Európskej únie Názov projektu Zdroje financovania Cieľová skupina Termín realizácie Koordinátor Finančný manažér Manažér pre administráciu Konzorcium obchodných

Viac informácií »