Národný projekt Podpora pomáhajúcich profesií 3

Projekty

Poradca pre školy

Program Poradca pre školy je určený SŠ s ekonomickým zameraním, ktorého zámerom je prepojiť teóriu s praxou. Študenti majú možnosť spoznať moderné online systémy Daňové

Viac informácií »