Prijímacie konanie

Základné informácie

Prijímacie konanie pre šk. rok 2023/2024

Prijímacie konanie pre šk. rok 2024/2025​

Výsledky prijímacích pohovorov​

Zdajte nadpis

Zdajte nadpis

Základné informácie

V školskom roku 2023/2024 do prvého ročníka príjmeme

90 žiakov, ktorí budú študovať v štyroch triedach

 Študijný odbor

 Počet prijatých žiakov

 64 44 K čašník, servírka

10

64 45 kuchár, kuchárka

10

 Spolu

 20

 Učebný  odbor

 Počet prijatých žiakov

29 64 H cukrár, cukrárka

6

33 55 H stolár, stolárka

10

36 61 H murár, murárka

8

64 56 H kaderník, karedníčka

8

64 89 H hostinský, hostinská

8

 Spolu

 40

 Nadstavbové štúdium

 Počet prijatých žiakov

64 03 L podnikanie v remeslách a službách

30

Prijímacie konanie pre šk. rok 2023/2024

Kritéria prijímacieho konania pre šk. rok 2024/2025

Prijímacie konanie pre žiakov 1. ročníka štvorročného vzdelávacieho programu pre školský rok 2024/2025

Prijímacie konanie pre žiakov 1. ročníka trojročného vzdelávacieho programu pre školský rok 2024/2025

tročné učebné odbory

Prijímacie konanie pre žiakov 1. ročníka nadstavbového štúdia pre školský rok 2024/2025

nadstavbové štúdium

éri

Výsledky prijímacích pohovorov​

Výsledkové listiny po 1. kole prijímacích skúšok pre prijatie žiakov do 1. ročníka v školskom roku 2023/2024:

 

Výsledková listina 2. kola prijímacích pohovorov

éri