Prijímacie konanie

Základné informácie

Prijímacie konanie pre šk. rok 2024/2025

Výsledky prijímacích pohovorov​

Základné informácie

V školskom roku 2024/2025 do prvého ročníka príjmeme

 žiakov, ktorí budú študovať v troch triedach

 Učebný  odbor

 Počet prijatých žiakov

29 64 H cukrár, cukrárka

6

33 55 H stolár, stolárka

8

36 61 H murár, murárka

8

64 56 H kaderník, kaderníčka

10

64 88 H pracovník v gastronómií

16

64 44 H čašník, servírka

6

64 45 H kuchár, kuchárka

6

SPOLU

 60
  
  

 Nadstavbové štúdium

 Počet prijatých žiakov

64 03 L podnikanie v remeslách a službách

 30

Prijímacie konanie pre šk. rok 2024/2025

Výsledky prijímacích pohovorov​

Výsledkové listiny po 1. kole prijímacích skúšok pre prijatie žiakov do 1. ročníka v školskom roku 2024/2025:

 

Výsledková listina 2. kola prijímacích pohovorov