Základné informácie​

Prijímacie konanie pre šk. rok 2023/2024

Prijímacie konanie pre šk. rok 2024/2025

Výsledky prijímacích pohovorov​

Zdajte nadpis

Zdajte nadpis

Základné informácie​

V školskom roku 2023/2024 do prvého ročníka príjmeme

70 žiakov, ktorí budú študovať v troch triedach

 Trojročný  učebný  odbor

 Počet prijatých žiakov

36 61 H murár, murárka

8

45 29  H  pracovník pre záhradnú tvorbu a zeleň

12

 Spolu

 20

 Dvojročný  učebný  odbor

 Počet prijatých žiakov

29 82 F  potravinárska výroba

15

31 79 F  výroba konfekcie   

15

45 79 F  lesná výroba 

20

 Spolu

 50

Prijímacie konanie pre šk. rok 2023/2024

Prijímacie konanie pre šk. rok 2024/2025​

Prijímacie konanie pre žiakov 1. ročníka trojročného vzdelávacieho programu pre školský rok 2024/2025

tročné učebné odbory

Prijímacie konanie pre žiakov 1. ročníka dvojročného vzdelávacieho programu pre školský rok 2024/2025

dvojročné učebné odbory

Výsledky prijímacích pohovorov​

Výsledkové listiny po 1. kole prijímacích skúšok pre prijatie žiakov do 1. ročníka v školskom roku 2023/2024:

 

Výsledková listina 2. kola prijímacích pohovorov

éri