Základné informácie​

Prijímacie konanie pre šk. rok 2024/2025

Výsledky prijímacích pohovorov​

Základné informácie​

V školskom roku 2024/2025 do prvého ročníka príjmeme

58 žiakov, ktorí budú študovať v troch triedach

 Trojročný  učebný  odbor

 Počet prijatých žiakov

36 61 H murár, murárka

8

45 29  H  pracovník pre záhradnú tvorbu a zeleň

10

 Spolu

 18

 Dvojročný  učebný  odbor

 Počet prijatých žiakov

29 82 F  potravinárska výroba

10

31 79 F  výroba konfekcie   

10

45 79 F  lesná výroba 

20

 Spolu

 40

Prijímacie konanie pre šk. rok 2024/2025

Kritériá prijímacieho konania 2024/2025

Výsledky prijímacích pohovorov​

Výsledkové listiny po 1. kole prijímacích skúšok pre prijatie žiakov do 1. ročníka v školskom roku 2024/2025:

 

Výsledková listina 2. kola prijímacích pohovorov

éri