Profil školy

Škola pripravuje odborníkov v oblasti ekonomiky, ktorí budú schopní pôsobiť na tuzemskom i európskom trhu práce.

Absolventi získavajú úplné stredné odborné vzdelanie. Majú schopnosť komunikovať v dvoch cudzích jazykoch, riešiť problémové úlohy a pracovať v skupine. Sú schopní prijímať zodpovednosť za vlastnú prácu ostatných, ak pracujú vo vedúcej funkcii. Pri práci využívajú informačné a komunikačné technológie, ich odborná orientácia je široko koncipovaná.

Absolventi pokračujú v štúdiu na vysokých školách, ostatní sa zamestnávajú ako ekonómovia v obchodných spoločnostiach, v inštitúciách štátnej a verejnej správy, vo finančníctve, poisťovníctve, advokácii, súdnictve.

Škola je držiteľom európskej značky pre inovačné iniciatívy v jazykovom vzdelávaní udelenej ministrom školstva SR a členom Európskej komisie so sídlom v Bruseli.