Poradca pre školy

Program Poradca pre školy je určený SŠ s ekonomickým zameraním, ktorého zámerom je prepojiť teóriu s praxou.

Študenti majú možnosť spoznať moderné online systémy Daňové centrum a Mzdové centrum, naučia sa pracovať s nimi a využívať ich v svojej odbornej praxi.