Školské časopisy

ŠUM


Zobraziť

Na polici


Zobraziť

Časopis OA online


Zobraziť

Časopis Akademik


Zobraziť

Zadajte nadpis


Zobraziť

Zadajte nadpis


Zobraziť

Školský časopis ŠUM

Časopis ŠUM vychádza od školského roku 2004/2005.

Predchádzalo mu vydávanie časopisu KLAS, ktorého názov vystihoval vtedajšie zameranie školy. Jeho zmena si žiadala aj zmenu názvu. Vznikli nové odbory z oblasti služieb a postupne zanikali odbory poľnohospodársk.  Názov KLAS sa stal neaktuálnym. Časopis ŠUM  začal vychádzať pod vedením  Dr. Matiovej, neskôr Mgr. Sasarákovej a Mgr.K. Soleckej.

Od roku 2008 redakčnú radu časopisu vedie Mgr. I.Kuzárová.

Jednotlivé čísla časopisu sú tematicky zamerané, redaktori sa venujú aktuálnym témam, ktoré trápia či zaujímajú našich študentov a zároveň každoročne pripravujú čísla zaoberajúce sa spotrebiteľskou výchovou. V tejto oblasti zaznamenali aj zaujímavé úspechy.

V medzinárodnej súťaži školských časopisov SPOTREBA PRE ŽIVOT získali od roku 2008 desaťkrát Hlavnú cenu, dvakrát Čestné uznanie a špeciálne ceny – návštevu Bruselu, dvakrát návštevy Štrasburgu spojené s návštevami Európskeho parlamentu a Európskej komisie. Zároveň sa redakčná rada dvakrát umiestnila v BRONDZOVOM PÁSME súťaže stredoškolských časopisov PSK a získala Cenu televízie MARKÍZA v celoslovenskej súťaži stredoškolských a vysokoškolských novinárov ŠTÚROVO PERO.

Dve redaktorky, Veronika Konevalová a Eva Stempová, spracovali spotrebiteľskú problematiku aj v stredoškolskej odbornej činnosti a zaznamenali výrazný úspech v krajskom kole. Získali tretie miestospomedzi dvadsiatich súťažiacich z gymnázií, akadémií a troch stredných škôl. Redaktori ŠUMu pracovali i v projektoch občianskych združení ČLOVEK V OHROZENÍFAIR TRADE Slovensko, v projektoch POTRAIN, ROZHODUJ O EURÓPE.

Zúčastnili sa na viacerých pracovných stretnutiach – v ekologickom zariadení Sluňákov pri Olomouci, v Štrbe, v Banskej Štiavnici, v Kroměříži. Získali nových priateľov, nové poznatky, prežili veľa zaujímavých chvíľ, spoznali nové miesta, mestá i celé oblasti. Od roku 2008 sa v redakčnej rade vymenilo mnoho študentov, väčšina z nich pracovala ako redaktori počas celého štúdia.

Najvýraznejšími šéfredaktorkami boli Valéria Valeková a Paula Begalová, grafikom Števo Záleš a v súčasnosti ich plnohodnotne nahradil Juraj Koreček.

Redakčná rada sa v tomto školskom roku mierne zmenila, šéfredaktorom sa stal Juraj Koreček, ktorý sa venuje i grafike časopisu, dopĺňajú ho Annamária Čačaná a Diana Bachledová. Všetci sú druhákmi, študentmi hotelovej akadémie. Zišla by sa im aj nejaká posila, no z prvákov sa k nim zatiaľ nikto nepridal.

ŠUM 2021/2022:

SUM_Doveruj__ale_preveruj_-_maj_2022.pdf

1. vydanie

SUM_januar_2022.pdf

ŠUM 2020/2021:

1. vydanie

SUM_maj_2021_.pdf

ŠUM 2019/2020:

1. vydanie

SUM Oktober 2019 – 1. cislo.pdf

ŠUM 2018/2019:

1. vydanie

SUM Januar 2019 – 1. cislo.pdf

2. vydanie

Sum Máj 2019 – 2.cislo.pdf

ŠUM 2017/2018:

1. vydanie

SUM_Januar_2018 – 1. cislo.pdf

2. vydanie

SUM_MÁJ 2018 – 2. cislo.pdf

ŠUM 2016/2017:

1. vydanie

SUM_JANUaR_2017_-_1._cislo.pdf

2. vydanie

SUM_SPOTREBA_PRE_ZIVOT_2017.pdf

3. vydanie

SUM_JUN_2017_.pdf

Na polici – časopis žiakov 1. ročníka duálneho vzdelávania

šk. rok 2020/2021

šk. rok 2019/2020:

Časopis OA online

Časopis Akademik

 

Časopis Our News