Školské stravovanie

Školské stravovanie je neodmysliteľnou súčasťou škôl a školských zariadení. Škola umožňuje stravovanie v o vlastnej školskej jedálni. Obed pozostáva z polievky, hlavného jedlá, nápoja, prídavku vo forme ovocia, mliečnych a doplnkových pokrmov.

Vydávanie stravy je zabezpečené  v čase od 12.00 h do 14.00 h.

Žiak hradí za obed 2,00 €, pričom obstarávacia cena potravín na obed je 1,70 € a režijné náklady na
 sú 0,30 €.

 

 

Aktuálne informácie:

Aktuálny jedálny lístok si môžete pozrieť kliknutím nižšie alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie EDUPAGE.

Pre zabezpečenie objednávania čerstvých surovín potrebných pre prípravu pokrmov je odhlásenie/prihlásenie sa na  stravu možné najneskôr do 7.30 h v daný deň. Po tomto čase zmena už nebude možná.

Odhlasovanie respektíve opätovné prihlásenie sa na stravu bude prebiehať výlučne online – prostredníctvom webu alebo mobilnej aplikácie (pozri návod: https://help.edupage.org/?lang_id=2&p=u42/u173/e2064)

Ak chce zmenu vykonať rodič, ktorému v škole študuje viac detí, je potrebné túto zmenu zrealizovať za každé dieťa samostatne. Preto je potrebné v rodičovskom konte vyberať konkrétne dieťa (pozri návod: https://help.edupage.org/?lang_id=2&id=e1123)

Ak nastane nejaký problém pri prihlasovaní sa do EDUPAGE aplikácie prostredníctvom rodičovského konta,  je možné pomôcť si návodom na: https://help.edupage.org/?lang_id=2&id=e1802 alebo kontaktovať správou triedneho vyučujúceho.

Celý systém funguje ako kredit. Za žiaka platí zákonný zástupca určitú sumu vopred. Tá sa mu následne na základe objednaných obedov a počtu dní, kedy sa v škole varí, postupne znižuje. Na začiatku nasledujúceho mesiaca žiak a zákonný zástupca uvidia sumu, ktorú bude potrebné uhradiť na základe zostatku z predchádzajúceho mesiaca a vypočítaných dní, kedy sa v škole bude variť, a zvýšia kredit na stravovanie. Stravu je potrebné uhradiť najneskôr v 15. deň aktuálneho mesiaca.Platba za stravu ideálne realizovať pre rýchlejšie a bezproblémové priradenie platby  správnemu žiakovi prostredníctvom internetbankingu. Aj naďalej bude možné uhradiť stravu trvalým príkazom či poštovou poukážkou, no odporúčame používať internetbanking prostredníctvom aplikácie EDUPAGE cez web alebo mobilnú aplikáciu.

Párovanie systému (bankový účet školy s aplikáciou EDUPAGE) bude prebiehať raz za týždeň. Preto je možné, že v aplikácií EDUPAGE neuvidíte úhradu Vašej platby okamžite, no  nie je potrebné platbu opakovať. Ak však využívate služby TB a VÚB je možné vykonať úhradu stravného cez VIAMO platbu, kde Vy aj škola uvidia zrealizovanú platbu ihneď.

Ak Vám na škole študuje viac detí súčasne a zároveň využívajú školské stravovanie, úhradu stravného vykonajte za každé dieťa osobitne.

Každý jeden žiak má pridelený jedinečný variabilný symbol, prostredníctvom ktorého ho škola identifikuje. Návod, ako realizovať platbu cez web EDUPAGE, nájdete na: https://help.edupage.org/?lang_id=2&p=u1/u22/u174/e2066 .

Kto využíva mobilnú aplikáciu EDUPAGE, návod nájde na: https://help.edupage.org/?lang_id=2&p=u1/u22/u174/u2679

V prípade definitívneho ukončenia stravovania v školskej jedálni (ukončenie štúdia, prerušenie štúdia, prestup a pod.) je potrebné odhlásiť sa osobne u vedúcej školskej jedálne.

 Účet školská jedáleň: SK 02 8180 0000 0070 0065 1550

Kontakt na vedúcu školskej jedálne: