Výchovný poradca

Kontakt

mgr-jan-bondra-1
Mgr.
Ján Bondra
riaditeľ školy
mgr-katarina-barlikova-1
PaedDr.
Katarína Barlíková
Učiteľka všeobecno-vzdelávacích predmetov
user
Ing.
Katarína Kmečová
školský digitálny koordinátor
jan-birosik-1
Ján Birošík
majster odbornej výchovy
jan-bittner-1
Ing.
Ján Bittner
majster odbornej výchovy
helena-bodova-1
Bc.
Helena Boďová
majster odbornej výchovy
bc-dana-deverova-1
Bc.
Dana Deverová
majster odbornej výchovy
peter-duchnicky-1
Ing.
Peter Duchnický
učiteľ odborných predmetov
jan-dzedzina-1
Bc.
Ján Dzedzina
majster odbornej výchovy
stefan-dziak-1
Štefan Dziak
majster odbornej výchovy
monika-fedorkova-1
Ing.
Monika Fedorková
učiteľ odborných predmetov
lucia-frohlichova-1
Mgr.
Lucia Fröhlichová
učiteľ všeobecnovzdelávacích predmetov
ing-dana-gburova-1
Ing.
Dana Gburová
učiteľ odborných predmetov
Iing-marcela-gburova-1
Ing.
Marcela Gburová
asistent učiteľa
adriana-gergelyova-1
PaedDr.
Adriana Gergelyová
učiteľ všeobecnovzdelávacích predmetov
martin-hains-1
Mgr.
Martin Hains
učiteľ všeobecnovzdelávacích predmetov
Bc. Eva Hanečáková
Bc.
Eva Hanečáková
majster odbornej výchovy
gabriela-hanecakova-1
Bc.
Gabriela Hanečáková
majster odbornej výchovy
mgr-milan-hric-1
Mgr.
Milan Hric
zástupca riaditeľa školy
mgr-henrieta-hreskova-1
Mgr.
Henrieta Hrešková
učiteľ všeobecnovzdelávacích predmetov

Kontakt

Výchovný poradca: PaedDr. Adriana Gergelyová

e-mail: adriana.gergelyova@ssjsl.sk

tel: 052/71 643 11

Miestnosť: budova Teoretického vyučovania SOŠ hotelových služieb a remesiel, kabinet výchovného poradcu č. 30