Projekty

Škola

Projekt: 2021-1-SK01-KA121-VET-000010368 Konzorcium Odborných Škôl 2021 Projekt je financovaný programom Erasmus+ KA1 pod č. 2021-1-SK01-KA121-VET-000010368 Aktivity V tomto projekte sme...
Národný projekt Podpora pomáhajúcich profesií 3 je zameraný na financovanie podporných profesií v školstve, ktorý bude financovaný z nového Programu...
Základné údaje projektu: Názov projektu: Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa – Elokované pracovisko, Lomnička 150 Kód...
Základné údaje projektu: Názov projektu: Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa – III. etapa Kód projektu:...
Základné údaje projektu: Názov projektu: Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa Kód projektu: 302021BPL7 Operačný program:...
Program Poradca pre školy je určený SŠ s ekonomickým zameraním, ktorého zámerom je prepojiť teóriu s praxou. Študenti majú možnosť...
Základné údaje projektu: Projekt s názvom: Zlepšenie stredného odborného školstva v Prešovskom samosprávnom kraji Číslo projektu: 312011ALF7 Operačný program: Ľudské...
V rámci tohto projektu sa pilotne zavedie pozícia školského digitálneho koordinátora, s ktorou sa počíta v novele zákona o pedagogických a...
Základné údaje projektu: Názov projektu: Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa – II. etapa Kód projektu:...
Základné údaje projektu: Názov projektu: Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa Kód projektu: 302021AUZ5 Operačný program:...