Projekty

Škola

Základné údaje projektu: Názov projektu: Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa Kód projektu: 302021BPL7 Operačný program:...
Program Poradca pre školy je určený SŠ s ekonomickým zameraním, ktorého zámerom je prepojiť teóriu s praxou. Študenti majú možnosť...
projekt_312011ALF7.pdf   Základné údaje projektu: Projekt s názvom: Zlepšenie stredného odborného školstva v Prešovskom samosprávnom kraji Číslo projektu: 312011ALF7 Operačný...
V rámci tohto projektu sa pilotne zavedie pozícia školského digitálneho koordinátora, s ktorou sa počíta v novele zákona o pedagogických a...
Základné údaje projektu: Názov projektu: Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa – II. etapa Kód projektu:...
Základné údaje projektu: Názov projektu: Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa Kód projektu: 302021AUZ5 Operačný program:...
Metodicko-pedagogické centrum (ďalej len „MPC“) je rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „MŠVVaŠ...
  ČO JE ETWINNING? je súčasťou Erasmus+, programu EÚ v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu, podporuje spoluprácu škôl...
Predkladaný projekt pod názvom Gramotnosťou k trhu práce je zameraný na zvýšenie kvality vzdelávania žiakov a pedagógov a zlepšenie ich...
PROJEKTY Podané a realizované projekty financovné zo zdrojov Európskej únie Názov projektu Zdroje financovania Cieľová skupina Termín realizácie Koordinátor Finančný...