Prijímacie konanie

Základné informácie

Prijímacie konanie pre šk. rok 2023/2024

Prijímacie konanie pre šk. rok 2024/2025

Výsledky prijímacích pohovorov

Zadajte nadpis

Zadajte nadpis

Základné informácie

V školskom roku 2023/2024 do prvého ročníka príjmeme

41 žiakov, ktorí budú študovať v dvoch triedach

 Študijný odbor Počet prijatých žiakov
 63 17 M obchodná akadémia22
 63 17 M  74 obchodná akadémia – bilingválne štúdium20
 Spolu42

Kritéria prijímacieho konania pre šk. rok 2022/2023

Kritéria prijímacieho konania pre šk. rok 2024/2025

Prijímacie konanie pre žiakov 1. ročníka päťročného vzdelávacieho programu bilingválneho slovensko-anglického vzdelávania pre školský rok 2024/2025

63 17 M 74 obchodná akdémia bilingválne štúdium

Prijímaciekonanie pre žiakov 1. ročníka štvorročného vzdelávacieho programu  pre školský rok 2024/2025

63 17 M obchodná akadémia

Výsledky prijímacích skúšok

Výsledkové listiny po 1. kole prijímacích skúšok pre prijatie žiakov do 1. ročníka v školskom roku 2023/2024:

 

 

Výsledková listina 2. kola prijímacích pohovorov