Prijímacie konanie

Základné informácie

Prijímacie konanie pre šk. rok 2024/2025

Výsledky prijímacích pohovorov

Základné informácie

V školskom roku 2024/2025 do prvého ročníka príjmeme

41 žiakov, ktorí budú študovať v dvoch triedach

 Študijný odbor Počet prijatých žiakov
 63 17 M obchodná akadémia24
 63 17 M  74 obchodná akadémia – bilingválne štúdium24
 Spolu48

Kritéria prijímacieho konania pre šk. rok 2024/2025

Výsledky prijímacích skúšok

Výsledkové listiny po 1. kole prijímacích skúšok pre prijatie žiakov do 1. ročníka v školskom roku 2024/2025:

Výsledková listina – 1. kolo 2024 – Obchodná akadémia

Výsledková listina 2. kola prijímacích pohovorov