Výchovný a kariérový poradca

Kontakt

Výchovný poradca: Mgr. Dana Knapíková

e-mail: dana.knapikova@ssjsl.sk

tel: 052/428 00 30

Miestnosť: budova Obchodnej akadémie, kabinet výchovného poradcu č. C0.03