Duálne vzdelávanie

Čo je DUÁL?

Štúdium v systéme duálneho vzdelávania znamená, že absolvuješ teoretické vyučovanie v škole a praktické vyučovanie u konkrétneho zamestnávateľa. Po ukončení strednej školy môžeš nastúpiť do zamestnania k danému zamestnávateľovi, môžeš po dohode so zamestnávateľom pokračovať v štúdiu na vysokej škole alebo sa môžeš zamestnať u iného zamestnávateľa na slovenskom či európskom trhu práce.

 

Prečo DUÁL?

DUÁL je o tom, že žiaci nielen študujú v škole, ale zároveň aj praxujú vo firme v oblasti svojho zamerania.

Takže okrem teoretickej prípravy získajú aj prax u zamestnávateľa, s ktorým majú podpísanú učebnú zmluvu. Na rozdiel od rovesníkov z klasickej formy štúdia získaš konkurenčnú výhodu, a to najmä v zručnostiach či znalostiach získaných praxou priamo u zamestnávateľa.

 

Pre koho je DUÁL?

Duálne vzdelávanie je určené pre každého žiaka 9. ročníka, ktorý sa chce zamerať viac na prax a reálny výkon povolania.

 

Výhody  DUÁL-u?

“Namiesto sedenia v lavici robíš aj to, čo ťa baví.”

Duálne vzdelávanie je moderný spôsob vzdelávania a prípravy na povolanie, v ktorom nebudeš len sedieť stále v školskej lavici, ale budeš reálne praxovať vo firme, ktorú si sám vyberieš a kde budeš pracovať v reálnych podmienkach – čo znamená aj moderné technológie a zariadenia či priamy kontakt so zákazníkmi.

 

“Namiesto vreckového si zarobíš vlastné peniaze.”                                                                                          

Získavaj praktické skúsenosti, nové vedomosti a zručnosti v tom, čo ťa baví priamo u atraktívnych zamestnávateľov. A navyše ako bonus budeš mať pravidelný príjem. Pričom stále ide o vzdelávanie a nie o brigádu po škole!

 

“Namiesto času stráveného v klasickom vzdelávacom systéme si v duáli buduješ pracovné kontakty.”

U zamestnávateľa ťa okrem finančnej odmeny a zamestnaneckých výhod čaká aj začlenenie do pracovného kolektívu a možnosť kariérneho rastu. Kontakty a skúsenosti, ktoré získaš z pracovného prostredia, ti ostanú a môžu ti v budúcnosti výrazne pomôcť v tvojom profesijnom raste.

Ako na to?

  • Nájdi si oblasť, ktorá ťa zaujíma a odbor, ktorý by si chcel študovať
  • Vyber si zamestnávateľa, kde by si chcel absolvovať duálne vzdelávanie. Keď sa spolu dohodnete, dostaneš od neho potvrdenie o odbornom vzdelávaní a príprave žiaka v systéme duálneho vzdelávania
  • Potvrdenie priložíš k prihláške na štúdium a absolvuješ prijímačky
  • Pred začiatkom štúdia s tebou zamestnávateľ uzavrie učebnú zmluvu
  • Ak to nestihneš pred nástupom do školy, nič nie je stratené. Dualistom sa môžeš stať ešte do konca prvého ročníka
  • Nemáš zamestnávateľa no máš záujem o štúdium v systéme duálneho vzdelávania? Máš iné otázky? Pre viac informácií kontaktuj koordinátora pre duálne vzdelávanie:

SOŠ hotelových služieb a remesiel:

Ing. Mgr. Miroslav Knap, miroslav.knap@ssjsl.sk, 0910 938 706

 

Obchodná akadémia:

RNDr. Viera Mikulová, viera.mikulova@ssjsl.sk, 0905 368 244

 

Duálne vzdelávanie je najlepšia cesta pre Tvoju budúcnosť s otvorenou cestou aj na vysoké školy“