Konzorcium obchodných škôl – ERAZMUS+

Projekt: 2021-1-SK01-KA121-VET-000010368

Konzorcium Odborných Škôl 2021

Projekt je financovaný programom Erasmus+ KA1 pod č. 2021-1-SK01-KA121-VET-000010368

Aktivity

V tomto projekte sme realizovali celkom 13 hlavných aktivít. Z toho 6 krátkodobých mobilít žiakov, počas ktorých 69 žiakov vycestovalo do Španielska, Nemecka, Českej republiky a na Maltu. Žiaci si zlepšili zručnosti a kompetencie v odboroch: Obchod a podnikanie, administratíva a manažment, agropodnikanie.

K rozvoju pedagogických tímov zo škôl Stredná odborná škola ekonomická Spišská Nová Ves, Spojená škola Jarmočná Stará Ľubovňa, Obchodná akadémia Trebišov a Hotelová akadémia Kežmarok prispelo 5 mobilít pedagógov  sledovania kolegov pri práci (job-shadowing), jednej súťaži a 2 účasti na kurzoch odborného, jazykového a osobnostného rozvoja v Českej republike, Holandsku, Belgicku, na Malte, v Nemecku a Španielsku. Témami boli Manažérske zručnosti vedenia škôl v rámci internacionalizácie škôl,  jazykové kurzu anglického jazyka, Moderné francúzske dezerty. Taktiež sa dvaja pedagógovia zúčastnili prípravnej návštevy vo Valticiach, Českej republike.

Spätná väzba účastníkov

Spätnú väzbu sme zbierali prostredníctvom Záznamov dňa a správy od sprevádzajúcich osôb už počas mobility a po návrate prostredníctvom dotazníkov a tiež záverečných správ účastníkov. Celkovo bola spätná väzba veľmi pozitívna, čo považujeme za úspech.

Partneri

Projektu sa zúčastnili 4 školy z Prešovského a Košického samosprávneho kraja a 33 zahraničných partnerov. Ďakujeme zahraničným partnerom za organizáciu a hosťovanie našich žiakov a pedagógov.

Odkaz:

https://www.zdruzenierestart.sk/projekty/konzorcium-odbornych-skol-2022/

 

Projekt: 2022-1-SK01-KA121-VET-000060837

Kurzy – pedagógovia na cukrárskych kurzoch v Prahe

OA Stará Ľubovňa – odborná stáž v Španielsku vo Valencii

Pedagógovia z odborných škôl na kurze SAP v Prahe

OA Stará Ľubovňa – odborná prax v nemeckom Chemnitz

Pedagógovia odboných škôl – JOBSHADOWING v ČR, Nemecku a Španielsku

Projekt: 2023-1-SK01-KA121-VET-000128910