Profil školy

Škola pripravuje a vychováva odborníkov v oblasti gastronómie, hotelierstva a remesiel v špičkovo zariadených učebniach teoretického i praktického vyučovania.

Vďaka financiám z rôznych projektov patrí medzi najkvalitnejšie a najlepšie vybavené školy tohto typu v rámci Prešovského samosprávneho kraja. Ako jedna z mála v kraji zabezpečuje výchovno-vzdelávací proces i pre študentov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a študentov zo sociálne znevýhodneného prostredia pod dohľadom školského špeciálneho pedagóga.

Škola zohľadňuje požiadavky zamestnávateľov i aktuálnu situáciu na trhu práce, čím svojim študentom otvára dvere pre profesijné uplatnenie vo veľmi žiadaných odboroch nielen doma, ale i v zahraničí. Kvalitu odbornej prípravy a zručnosti našich hotelierov, cukrárov, kuchárov, hostinských, stolárov, murárov a kaderníkov oceňuje nielen široká verejnosť v regióne, ale i odborníci na mnohých medzinárodných a celoslovenských súťažiach a podujatiach.