Rada školy

Zloženie Rady školy pri Spojenej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa:

MUDr. Peter Bizovský MPH – zástupca zriaďovateľa

MUDr. František Orlovský  zástupca zriaďovateľa

Ing. Martin Karaš– zástupca zriaďovateľa

Mgr. Ľudmila Stašáková – zástupca zriaďovateľa

Bc. Fedáková Monika, DiS. art – za rodičov žiakov

Bc. Simoníková Veronika – za rodičov žiakov

Plavčanová Alena – za rodičov žiakov

Mgr. Milan Ondrej – za pedagogických zamestnancov, predseda

Ing. Dana Gburová – za pedagogických zamestnancov, podpredseda

Mgr. Mária Patorajová – za nepedagogických zamestnancov