Prevencia závislostí

2022 / 2023

Prevencia závislostí

Preventívno-výchovná činnosť v oblasti sociálno-patologických javov má vo výchovno-vzdelávacom procese svoje nezastupiteľné miesto. Žiaci IV. A triedy sa dňa 27. 06. 2023 stretli s psychologičkou

Viac informácií »

Matematický klokan 2023

Matematický klokan je najväčšia žiacka matematická súťaž na svete. Každoročne sa do nej zapája 6 miliónov žiakov v 80-tich krajinách sveta. Žiaci riešia počas 60

Viac informácií »

OUR NEWS – školský časopis OA

Predstavujeme 1. číslo nového spotrebiteľského časopisu. Ústredná téma tohto čísla: „Nové modely spotrebiteľského správania.“ Our news – školský časopis OA SL Príjemné čítanie. (Melánia V.,

Viac informácií »