Brusel ocenil našu prácu značkou kvality

ql

V minulom školskom roku pracovali žiaci terajšej 2. B, 3. A a 3. B triedy v medzinárodných eTwinning projektoch. Po posúdení projektovej práce a všetkých projektových výsledkov komisiou hodnotiteľov v centrále eTwinning v Bruseli získali všetky naše projektu eTwinning EUROPEAN QUALITY LABEL (EQL), v preklade Európsku značku kvality. Získať EQL znamená, že práca učiteľov aj žiakov ako aj spolupráca medzi projektovými partnermi splnila všetky stanovené kritériá kvality a za projektovú činnosť a výsledky získala v hodnotení vysoké skóre.

EQL pre 3. A triedu
Žiaci 3. A triedy pracovali v ocenenom projekte Nobel Prizes and our world (Nobelove ceny a náš svet) spoločne s partnermi z Chorvátska, Bosny a Hercegoviny, Srbska a Turecka.
EQL AJ PRE ŽIAKOV 3. B triedy
V medzinárodnom projekte Everyday Math (Každodenná matematika) úspešne pracovali žiaci terajšej 3. B triedy spolu s partnermi z Turecka, Českej republiky, Francúzskej Guyany a Chorvátska.
DO TRETICE EQL AJ PRE 2. B triedu
V projekte o rímskych číslach pod názvom Keď Karel IV. bude Karel 4.  pracovali naši žiaci s partnermi z Českej a Slovenskej republiky.
eTwinning je najväčšia komunita škôl v Európe, ktorá vznikla v roku 2005. Svoju činnosť na Slovensku realizuje pod záštitou Európskej komisie a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. eTwinning je spolufinancovaný z Európskeho programu pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport Erasmus+, ktorého je súčasťou.
Našim žiakom srdečne gratulujeme za úspech, ktorý dosahujú v matematike a v ďalších sférach, a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy v medzinárodnom vzdelávacom priestore.
(MP)
Facebook
LinkedIn
Email
Tlač