OUR NEWS – školský časopis OA

casopis

Predstavujeme 1. číslo nového spotrebiteľského časopisu. Ústredná téma tohto čísla: „Nové modely spotrebiteľského správania.“

Our news – školský časopis OA SL

Príjemné čítanie.

(Melánia V., III. A)

Facebook
LinkedIn
Email
Tlač