Trestná zodpovednosť mladistvých

IMG_20230613_100033

V spolupráci s Policajným zborom SR, ktorý zastupoval kpt. Milan Ženčuch, sme pre žiakov II. A, II. B a III. A triedy dňa 13. 06. 2023 pripravili odbornú prednášku na tému Trestná zodpovednosť mladistvých.

Žiaci sa dozvedeli čo je trestný čin, trestná zodpovednosť, register trestov, kto je mladistvý a maloletý, aké sú typy trestných činov… Zaujali ich informácie o drogovej činnosti, o falšovaní bankoviek… Spojenie príbehov z praxe a trestného zákonníka bolo pre žiakov nielen zaujímavé, ale i poučné.

(DK)

 

Facebook
LinkedIn
Email
Tlač