Realizované projekty

PROJEKTY

Podané a realizované projekty financovné zo zdrojov Európskej únie

Názov projektu

Zdroje financovania

Cieľová skupina

Termín realizácie

Koordinátor

Finančný manažér

Manažér pre administráciu

Konzorcium obchodných škôl  – spoločne do Európy Erasmus+ žiaci strednej školy 2019 – 2020 RNDr. Viera Mikulová

OASL je partnerskou organizáciou Občianskeho združenia Reštart

Cesta na európsky trh práce

Leonardo da Vinci

žiaci strednej školy

2012 – 2014

RNDr. Viera Mikulová

Ing. Mária Tomková

Mgr. Dana Knapíková

Horizonty vzdelávania

OP Vzdelávanie

Prioritná os 1 – Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy Názov opatrenia – 1.1 Premena tradičnej školy na modernú

pedagogickí zamestnanci strednej školy

žiaci strednej školy

2013 – 2015

udržateľnosť projektu

2015 – 2020

RNDr. Viera Mikulová

Ing. Mária Tomková

Mgr. Dana Knapíková

Mobilita na európskom pracovnom trhu

Leonardo da Vinci

žiaci strednej školy

2009 – 2011

RNDr. Viera Mikulová

Ing. Mária Tomková

Mgr. Dana Knapíková

Sprístupnenie informačno-komunikačnej a jazykovej gramotnosti zamestnancom akciovej spoločnosti AGC Tatry

Národný projekt XI SOP ĽZ

zamestnanci

 AGC Tatry, a. s.

2009

Obchodná akadémia Stará Ľubovňa

v projekte vystupovala ako vzdelávacia inštitúcia

Zabezpečenie kvality ľudských zdrojov vo vyššom sekundárnom odbornom vzdelávaní

Zabezpečenie kvality ľudských zdrojov vo vyššom sekundárnom odbornom vzdelávaní

zamestnanci Obchodnej akadémie

v Starej Ľubovni

2009

RNDr. Viera Mikulová

Ing. Mária Tomková

Mgr. Dana Knapíková

Zvyšovanie kvality ľudských zdrojov zamestnancov samosprávy mikroregiónu Minčol

Národný projekt XI SOP ĽZ

zamestnanci samosprávy mikroregiónu Minčol

2008

Obchodná akadémia Stará Ľubovňa

v projekte vystupovala ako vzdelávacia inštitúcia

Prvé kroky na európsky trh práce

Leonardo da Vinci

žiaci strednej školy

2008

RNDr. Viera Mikulová

Ing. Mária Tomková

Mgr. Blanka Lehnerová

Zvyšovanie kvality ľudských zdrojov pre trh práce

Európsky sociálny fond

žiaci strednej školy

2005 – 2008

RNDr. Viera Mikulová

Ing. Stanislava Kovalčíková

Mgr. Dana Knapíková

Výskum národnostných menšín na Slovensku, v Rakúsku a Poľsku

SOCRATES

žiaci strednej školy

2003 – 2006

RNDr. Viera Mikulová

Ing. Mária Tomková

Ing. Mária Takáčová

Podnikanie v prihraničnom regióne

INTEREG III A

žiaci strednej školy

2004

RNDr. Viera Mikulová

Ing. Mária Tomková

Mgr. Milan Hric

Poradenstvo pre nezamestnaných vo Vyšných Ružbachoch a ich rekvalifikácia pre potreby regionálneho trhu práce v okresoch Stará Ľubovňa a Kežmarok

Európsky sociálny fond

evidovaní nezamestnaní vo Vyšných Ružbachoch

2003

Obchodná akadémia Stará Ľubovňa

v projekte vystupovala ako vzdelávacia inštitúcia