Mobilita na európskom pracovnom trhu

O projekte

Obchodná akadémia v Starej Ľubovni v rokoch 2009 – 2011 realizovala projekt

MOBILITA NA EURÓPSKOM PRACOVNOM TRHU,

ktorý bol financovaný Programom celoživotného vzdelávania Leonardo da Vinci.

V podmienkach rozvíjajúcej sa Európskej únie a otvorených pracovných trhov je výrazná potreba kvalifikovaných odborníkov s dobrou úrovňou jazykových zručností. Preto Obchodná akadémia v Starej Ľubovni realizovala projekt Mobilita na európskom pracovnom trhu, v rámci ktorého spolupracovala s partnerskými organizáciami v zahraničí, v ktorých vybraní žiaci 3. a 4. ročníka absolvovali zahraničnú odbornú stáž.

Zahraniční partneri:

Zespol Szkol Ekonomicznych v Gorliciach – Poľsko

Staatliche Fachoberschule und Berufsoberschule Weißenburg – Nemecko

Academia Cordoba – Španielsko

Cieľom projektu bolo zvýšiť konkurencieschopnosť absolventov školy na európskom trhu práce. Prostredníctvom pobytu v iných európskych krajinách žiacii získali nové vedomosti a zlepšili si svoje jazykové komunikačné zručnosti. To v budúcnosti podporí mobilitu pracovnej sily v rámci regiónu a do krajín EU a znásobí pravdepodobnosť uplatnenia sa žiakov na trhu práce európskych krajín. Zároveň sa posilnila motivácia žiakov pre efektívnejšie jazykové vzdelávanie.

Žiaci počas zahraničnej odbornej stáže boli začlenení priamo do pracovného procesu na pracoviská tak, aby boli súčasťou pracovných tímov, učili sa efektívne komunikovať a adaptovať sa na existujúce pracovné podmienky.

Informácie o krajinách

  Španielsko    Nemecko      Poľsko

Na prezeranie alebo vytlačenie je potrebné mať nainštalovaný Adobe Reader, ktorý si môžete bezplatne stiahnuť a nainštalovať >>

 

Kritéria výberu študentov

  • vedomostný test z reálií hosťujúcej krajiny
  • úroveň komunikačných zručností: ústnou formou budú testované komunikačné zručnosti študentov v anglickom alebo v nemeckom jazyku
  • odpis cudzojazyčného textu – v anglickom, nemeckom a poľskom jazyku

Deň otvorených dverí – Mobilita na európskom pracovnom trhu

Na Dni otvorených dverí, ktorý sa uskutočnil 15. 10. 2010 žiaci školy prezentovali výsledky realizácie projektu Mobilita na európskom pracovnom trhu, ktorý je financovaný Programom celoživotného vzdelávania Leonardo da Vinci. Pripravená prezentácia zaujala hostí i mladších spolužiakov.

Realizované odborné stáže v školskom roku 2009/2010

Prijímajúca organizácia Termín realizácie

odbornej stáže

Počet študentov
Academia Cordoba, Španielsko 21. 02. 2010 – 06. 03. 2010 10
Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Gorlicach, Poľsko 25. 04. 2010 – 09. 05. 2010 14
Staatliche Fachoberschule und Berufsoberschule Weißenburg i. Bay, Nemecko 25. 04. 2010 – 09. 05. 2010 12

Študenti počas zahraničnej odbornej stáže boli začlenení priamo do pracovného procesu na pracoviská tak, aby boli súčasťou pracovných tímov, učili sa efektívne komunikovať a adaptovať sa na existujúce pracovné podmienky.

Vo voľnom čase poznávali historické pamiatky, kultúru a zvyky hosťujúcej krajiny. Nadviazali nové kontakty a priateľstvá.

Študenti získali Osvedčenie o absolvovaní zahraničnej odbornej stáže a Europass Mobilita.

Europass – Mobilita je štandardný európsky dokument, ktorý zaznamenáva obsah a výsledky týkajúce sa získaných vedomostí a zručností, ktoré osoba akéhokoľvek veku, úrovne vzdelania a postavenia v zamestnaní strávila v inej európskej krajine za účelom vzdelávania sa (viac informácií o Europasse, vrátane dokumentov Europass – Životopis a Europass – Jazykový pas, nájdete na: http://europass.cedefop.eu.int)

Odborná stáž v Španielsku

Desiati študenti túto zahraničnú odbornú stáž od 21. februára 2010 do 6. marca 2010 absolvovali v meste Córdoba. Študenti pracovali prevažne na recepciách hotelov, v administratíve ale i v samotnej jazykovej škole. Získali základy španielčiny, ale najmä si otestovali svoje jazykové zručnosti z angličtiny. Okrem toho navštívili kultúrne a historické pamiatky mesta Córdoba – Alcázar, Mezquitu (mešitu), Rímsky most, rôzne múzeá i botanickú záhradu. Navštívili aj Sevillu, hlavné mesto Andalúzie, kde si pozreli katedrálu a námestie (Plaza de Espaňa). Študenti nadviazali nové kontakty, nové priateľstvá.

Prostredníctvom odbornej stáže študenti získali nové vedomosti a zlepšili si svoje jazykové komunikačné zručnosti. To v budúcnosti podporí mobilitu pracovnej sily v rámci regiónu a do krajín EÚ a znásobí pravdepodobnosť uplatnenia sa mladých ľudí na trhu práce európskych krajín. Zároveň sa poslinila motivácia študentov pre efektívnejšie jazykové vzdelávanie. Eva Matisková

Odborná stáž v Poľsku

Štrnásť študentov absolvovalo zahraničnú odbornú stáž od 25. apríla do 9. mája 2010 v Gorliciach v Poľsku. Krásne mestečko Gorlice je veľké ako dve Staré Ľubovne. Ubytovaní sme boli v hoteli Leśny Dworek. Stretnutie s poľskými študentami z partnerskej školy Zeszpol szkol ekonomicznych im. Jana Pawla II. bolo veľmi srdečné, plné očakávania.

Odbornú prax sme vykonávali v účtovníckych kanceláriách, v súkromných firmách a v organizáciách štátnej a verejnej správy.

Okrem práce sme si v Poľsku užili aj kopec zábavy. Navštívili sme nádherné mesto Krakov, kde sme si prezreli nielen historické námestie, ale i sídlo poľských kráľov Wawel. Zaujala nás i soľná baňa vo Wieliczke, či prvá petrolejová lampa v Gorliciach.

Na pracoviskách sme získali množstvo skúseností, zlepšili sme si svoje komunikačné zručnosti v poľskom jazyku, spoznali sme skvelých ľudí. Presvedčili sme sa, že naša túžba uplatniť sa na európskom trhu práce je veľmi reálna, ale vieme, že musíme i naďalej na sebe pracovať a zlepšovať svoje odborné znalosti a jazykové zručnosti. Petra Štupáková, Patrícia Šujetová

Odborná stáž v Nemecku

Po vypracovaní projektu Leonardo da Vinci učiteľským zborom sa dvanásť študentov z Obchodnej akadémie v Starej Ľubovni prostredníctvom projektu Prvé kroky na európsky trh práce dostalo na odbornú stráž do zahraničia, mesta Weiβenburg, rozprestierajúceho sa v južnej časti Nemecka, v Bavorsku.

Študenti vykonávali prax v rôznych firmách mesta, zdokonaľovali svoje jazykové schopnosti, odborné znalosti z ekonomických a administratívnych predmetov. Študentov sprevádzali, morálne, odborne a jazykovo podporovali pani profesorka Mgr. Viera Mušková a pani riaditeľka RNDr. Viera Mikulová.

Počas pobytu študenti navštívili hrad Wüllzburg, ktorý je najväčšou historickou pamiatkou mesta Weiβenburg a najstaršie pamätihodnosti mesta Norimberg. Po úspešnom ukončení praxe boli študenti ohodnotení riaditeľom Staatliche Fachoberschule und Berufsoberschule Weißenburg i. Bay Francom Luberom.

Študenti si zlepšili komunikačné schopnosti, odbúrali stres z cudzojazyčnej komunikácie získavali nové vedomosti o Nemecku, jeho kultúre a histórii.

Realizované odborné stáže v školskom roku 2010/2011

V rámci projektu Mobilita na európskom trhu práce, ktorý je financovaný Programom celoživotného vzdelávania Leonardo da Vinci

Prijímajúca organizácia: Academia Cordoba, Španielsko, Termín odbornej stáže: 26. 04. 2011 – 08. 05. 2011, Počet účastníkov: 12
Prijímajúca organizácia: Staatliche Fachoberschule und Berufsoberschule Weissenburg i. Bay, Nemecko, Termín odbornej stáže: 01. 05. 2011 – 15. 05. 2011, Počet účastníkov:12
Prijímajúca organizácia: Zespól Szkol Ekonomicznych im. Jana Pawla II v Gorlicach, Poľsko, Termín dobornej stáže: 03. 05. 2011 – 18. 05. 2011, Počet účastníkov: 14

Žiaci počas realizácie odbornej stáže boli začlenení do pracovného procesu na pracoviská tak, aby boli súčasťou pracovných tímov.

Účastníci odbornej stáže získali Osvedčenie o absolvovaní zahraničnej odbornej stáže a Europass Mobilita.