Zvyšovanie kvality ľudských zdrojov pre trh práce

Obchodná akadémia v Starej Ľubovni realizuje projekt Zvyšovanie kvality ľudských zdrojov pre trh práce, ktorý je financovaný Európskym sociálnym fondom.

Európsky sociálny fond pomáha rozvíjať zamestnanosť podporovaním zamestnateľnosti, obchodného ducha, rovnakých príležitostí a investovaním do ľudských zdrojov.

Cieľom projektu je naplniť potrebu celoživotného vzdelávania, posilniť zručnosti a podporiť ďalšie vzdelávanie pedagogických pracovníkov základných a stredných škôl a absolventov.

Projekt je dlhodobý, realizovaný v rokoch 2005 – 2008. Rozpočet projektu vo výške 3 080 079,50 Sk je financovaný prostredníctvom nenávratného finančného príspevku z

 • ESF vo výške 2 310 059,625 Sk, čo predstavuje 75 % z celkových oprávnených výdavkov
 • 20 % celkových oprávnených výdavkov vo výške 616 015,90 Sk je financovaných prostredníctvom príspevku zo štátneho rozpočtu
 • 5 % z oprávnených výdavkov vo výške 154 003,975 Sk financuje Obchodná akadémia z vlastných zdrojov.

 

Prvá fáza projektu, realizovaná od októbra 2005, je určená pedagogickým pracovníkom a je zameraná na zníženie, resp. odstránenie jazykovej bariéry pri komunikácii v cudzích jazykoch.

Druhá fáza projektu, realizovaná od januára 2006, je určená pedagogickým pracovníkom a je zameraná na zvýšenie počítačovej gramotnosti.

Tretia fáza projektu, realizovaná od februára 2006, je určená absolventom – Poradenstvo pre nezamestnaných s využitím PC, modul Rozvoj osobnosti, modul Trh práce, modul Základy obsluhy osobného počítača.

Počas realizácie projektu Zvyšovanie kvality ľudských zdrojov pre trh práce Obchodná akadémia v Starej Ľubovni vyškolí v akreditovaných vzdelávacích aktivitách 124 frekventantov vzdelávania.

Poradenstvo pre nezamestnaných s využitím PC

Obchodná akadémia v Starej Ľubovni v rámci projektu Zvyšovanie kvality ľudských zdrojov pre trh práce ponúka Poradenstvo pre nezamestnaných s využitím PC (117 h.)

V moduloch:

 • Rozvoj osobnosti (49 hodín
 • Trh práce (33 hodín
 • Základy obsluhy osobného počítača (35 hodín)

 

Termín realizácie:

 • marec – apríl 2008

 

Miesto realizácie:

 • Obchodná akadémia, Jarmočná 132, Stará Ľubovňa

Frekventanti vzdelávania získajú osvedčenie s celoštátnou platnosťou

 

Informácie:

 • denne v čase od 8.00 h do 15.30 h u Ing. Márie Tomkovej

 

Kontakt:

 • tel. č.: 052/42 800 3
 • E-mail: dbchodni@stonline.s
 • Internet: www.oasl.edu.sk
 • Adresa: Obchodná akadémia, Jarmočná 132, 064 01 Stará Ľubovňa

 

Aktivity realizované v rámci projektu

Zvyšovanie kvality ľudských zdrojov pre trh práce
Projekt je financovaný Európskou úniou

 

Anglický jazyk I. a II. stupeň – 150 hodín

Nemecký jazyk I. a II. stupeň – 150 hodín

Využitie osobného počítača v administratíve

 • modul Informatika – 85 hodín
 • modul Administratíva – 75 hodín

 

Využitie osobného počítača v administratíve

 • modul Informatika – 85 hodín

 

Poradenstvo pre nezamestnaných s využitím PC

 • modul Rozvoj osobnosti – 49 hodín
 • modul Trh práce – 33 hodín
 • modul Základy obsluhy osobného počítača – 35 hodín