Vyhodnotenie PROFORIENT (odborné poradenstvo pri výbere povolania)

titulka proforient

04. 03. 2024 a 14. 03. 2024 sa uskutočnilo vyhodnotenie PROFORIENT – testovania profesijnej orientácie žiakov.
Žiaci absolvovali individuálne konzultácie s psychologičkou Mgr. M. Paraličovou, pracovníčkou Centra poradenstva a prevencie v Starej Ľubovni. Prekonzultovali s ňou výsledky testovania.
Výsledky testovanie poskytli obraz o ich myšlienkach, pocitoch a cieľoch, ktoré im pomôžu lepšie pochopiť ich vlastnú osobnosť a cielene na sebe pracovať. Nebolo to testovanie inteligencie alebo schopností.
Žiaci sa dozvedeli, aké majú verbálne, matematické, figurálno-priestorové a verbálne pamäťové schopnosti, ale i aký je ich osobnostný profil – emocionalita, otvorenosť, prívetivosť, svedomitosť záujmové zameranie…
Účasť na testovaní bola dobrovoľná. Spracovanie osobných údajov a ich ochrana je v súlade s platnou legislatívou.

(DK)

Facebook
LinkedIn
Email
Tlač