Peter a Lucia

Život na škole

Peter a Lucia

Príbeh lásky, šťastia, ale i utrpenia a smrti v časoch 1. svetovej vojny. Príbeh, ktorý nám, študentom tretích ročníkov, priblížili 10. mája 2024 v Dome

Viac informácií »

Stretnutie s umením

Študenti druhého a tretieho ročníka obchodnej akadémie sa 26. apríla vybrali za umením. V Dome kultúry sa ponorili do veľmi dramatikého príbehu dvoch mladých ľudí,

Viac informácií »

Deň narcisov

Deň narcisov je jedinečná verejno-prospešná zbierka Ligy proti rakovine. Žltý kvietok narcisu, ktorý si môžme pripnúť na viditeľné miesto na oblečení, je znakom, že sme

Viac informácií »

Beseda s Jarom Slávikom

V stredu 17. 04. 2024, navštívil Starú Ľubovňu, porotca show Česko Slovensko má talent, Jaro Slávik. V Ľubovnianskej knižnici propagoval svoju knihu Talent. Študenti prvého

Viac informácií »