Strieborné, no pre nás víťazky

titulka

Viktória KRULČÍKOVÁ a Lenka ROMANOVÁ (obe z 3. A triedy) získali 2. miesto na celoštátnom kole Stredoškolskej odbornej činnosti v odbore 01 Problematika voľného času s témou Knižničný systém školy pre žiakov Obchodnej akadémie v Starej Ľubovni (konzultantky: Mgr. D. Jendrichovská, RNDr. M. Poľanská). V konkurencii 16-tich súťažných prác z celého Slovenska dievčatá svojou precíznou prípravou presvedčili porotu, že krásna myšlienka a jej realizácia na pôde našej školy má vysokú pridanú hodnotu. Čo o skúsenosti na celoslovenskom kole, ktoré sa konalo v dňoch 25. -28. 04. 2023 v Modre, hovorí Viktória:

V prvom rade ďakujeme za túto zaujímavú skúsenosť, ktorá nás nielen obohatila vo vlastnom sebarozvíjaní, ale aj odmenila druhým miestom na celoslovenskom kole v kategórií Problematika voľného času. Stredoškolskou odbornou činnosťou si prejde mnoho študentov minimálne raz za strednú školu a ja som si pôvodne vôbec nemyslela, že to dotiahneme až sem. Súťaž sa konala na Ovocinársko-vinárskej škole v Modre. Program bol pestrý, mali sme rôzne prednášky z vysokých škôl a skvelý kultúrny program na slávnostnom otvorení i slávnostnom vyhodnotení.

Túto súťaž sme si veľmi užili a chceli by sme povzbudiť všetkých študentov, ktorých SOČ ešte len čaká, aby sa nebáli a šli smelo do toho. Robte a píšte o tom, čo vás baví. Nebojte sa riskovať.

Veľká vďaka patrí naším koordinátorkám a ľuďom, ktorí nám pomáhali s prácou a pripravovali nás na súťaž. Ďakujem aj našim spolužiakom a všetkým, ktorí nás podporovali a verili nám.

Študentkám srdečne blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy.

(MP)

Facebook
LinkedIn
Email
Tlač