Chvíľa v čase

IMG_20230317_103504

Žiaci I. B triedy dňa 17. 03. 2023 na hodine Komunikácie navštívili výstavu v Provinčnom dome Chvíľa v čase. Na malú chvíľu v čase žiaci vymenili školskú triedu za podnetné prostredie galérie. Informácie a poznatky z vyučovacích hodín spojili s umeleckými zážitkami, s kultivovaným spoločenským správaním… Získané informácie týkajúce sa umenia (výstava), ale aj histórie (stĺp hanby, kamenná ruka…), či medziľudských vzťahov (osadené mosadzné kocky pred galériou) ich inšpirovali i priviedli k zamysleniu.

(DK)

Facebook
LinkedIn
Email
Tlač