Londýn naživo

2023 / 2024

Londýn naživo

Naša škola každoročne organizuje vzdelávacie zájazdy a tento rok sme sa vybrali do Londýna. Historické mesto s bohatou kultúrou a možnosťami nám otvorilo dvere do

Viac informácií »

Úspech na umeleckej scéne

Hviezdoslavov Kubín, najznámejšia a najprestížnejšia recitačná súťaž na Slovensku, ktorej jednotlivými kolami ročne prejdú tisíce recitátorov poézie a prózy, oslavuje už svoje sedemdesiate narodeniny. I v tomto roku

Viac informácií »

Obhajoby podnikateľských plánov

Jednou zo vzdelávacích  aktivít žiakov v odbore obchodná akadémia je tvorba podnikateľských plánov. Po niekoľkomesačnom úsilí   žiaci 3.B obhajovali svoje vlastné podnikateľské zámery pred komisiou. Žiaci

Viac informácií »

Matematický klokan 2024

26. marca 2024 naši žiaci riešili celoslovenské kolo Matematického klokana, kde preukázali svoje matematické zručnosti a nadanie. Medzi odvážnymi účastníkmi boli Bajmóczi Matyáš, Tamara Šestáková,

Viac informácií »

Európsky kvíz o peniazoch

Národné kolo Európskeho kvízu o peniazoch 2024 sa uskutočnilo online 21. marca 2024. Organizovala ho Slovenská banková asociácia s Nadáciou pre deti Slovenska. Svoje vedomosti z oblasti financií

Viac informácií »