Konzorcium obchodných škôl – spoločne do Európy

V januári 2018 sa Obchodná akadémia v Starej Ľubovni stala členom Konzorcia obchodných škôl, ktoré zastupuje Občianske združenie Reštart. Konzorcium obchodných škôl v rámci programu Erasmus+ realizuje v školskom roku 2018/2019 a 2019/2020 projekt „Konzorcium obchodných škôl – spoločne do Európy“, v rámci ktorého sa mobility zúčastnia učitelia a žiaci študijného odboru   63 17 M obchodná akadémia, 63 41 M škola podnikania a 63 55 M služby v cestovnom ruchu.

V dňoch od 28. 09. 2019 do 12. 10. 2019 sa 20 žiakov III. A a III. B triedy zúčastnilo  dvojtýždňovej mobility v Anglicku na Dudley College of Technology v meste Dudley.  

10 žiakov tretieho ročníka (III. A, III. B) absolvovalo dvojtýždňovú prax v Anglicku na Dudley College of Technology v meste Dudley v termíne 16. – 30. 03. 2019. Aké majú zážitky a čo nové sa naučili? Prečítajte si o ich dojmoch:)

Tvorili sme 10-člennú skupinu, ktorú uzatvárala pani profesorka Mgr. Alexandra Reľovská.  Počas celej praxe sme dostávali rôzne úlohy, komunikovali  a učili sa so svojou učiteľkou Viktóriou a anglickými študentmi o biznise, marketingu a rokovaní. Rozdelili nás na  menšie skupinky zložené z 3 – 4 členov, ktoré mali za úlohu vytvárať prezentácie o úspešných podnikateľoch zo zahraničia, ale aj zo Slovenska. Taktiež sme vytvárali prezentácie o našej škole a o našom meste Stará Ľubovňa. Navštívili sme veľa nových a atraktívnych miest, ako napr. Black Country Living Museum, Cadbury chocolate factory alebo mestá Birmingham a Stourbridge. V Cadbury chocolate faktory sme videli ako sa vyrába čokoláda a výrobky z nej. V Black Country Living  Museum sme sa cítili ako keby sme sa vrátili v čase. Všade navôkol nás boli budovy, ktoré vyzerali ako z rozprávky. Atmosféru dotvárali aj pracovníci múzea, ktorí boli oblečení v dobových kostýmoch. Mali sme možnosť ochutnať tradičné anglické jedlo – Fish and Chips (Hranolky s rybou). Nazbierali sme kopec nových poznatkov, zlepšili sme si jazyk a v neposlednom rade si odnášame aj pekné zážitky z lietadla a z celého pobytu. Sme veľmi vďační vedeniu školy a projektu Erasmus plus za to, že sme mohli participovať na tejto mobilite.Alexandra Jetlebová, Jana Sýkorová, Veronika Cicáková, Hana Reľovská, Simona Katarína Hlinka, Matej Šebest, Aneta Anastázia Kuligová, Zuzana Knapiková, Kristína Mačugová, Melisa Isikbay

V septembri 2018 sa 10 žiakov štvrtého ročníka zúčastnilo mobility vo Veľkej Británii v meste Dudley na strednej škole Dudley College of Technology a 8 žiakov štvrtého ročníka v poľskom Krakove, kde odbornú stáž vykonávali v Malopolskej Wojewodzkej komende, Ochotnicze Hufce Pracy (úrad práce).

Žiakom i učiteľom želáme veľa získaných jazykových zručností a nových vedomostí, nadviazanie priateľstiev, kontaktov a zážitkov zo spoznávania nových miest.