eTwinning projetky

 

ČO JE ETWINNING?
je súčasťou Erasmus+, programu EÚ v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu, podporuje spoluprácu škôl v Európe s využitím informačných a komunikačných technológií, ponúka platformu pre školy na ich vzájomnú spoluprácu, komunikáciu a prípravu projektov, úrad centrálnej podpornej služby tohto programu pracuje pod vedením European Schoolnet, medzinárodného partnerstva 31 európskych ministerstiev školstva, na národnej úrovni je program partnerstvo škôl eTwinning podporovaný 37 úradmi národných podporných služieb.

 

NAŠE PROJEKTY:

Šk. rok 2023/2024:

  • Samá voda (OA, trieda I. B)
  • Každý kraj chutí inak (SOŠ hotelových služieb a remesiel, 2. KCA, 3. KCA odbor kuchár)

Šk. rok 2022/2023:

  • Code of Mystery (OA, trieda II. B) – NQL, EQL
  • Mám na to Money (OA, záujmový útvar)
  • Herbs and their use in gastronomy/Bylinky a ich využitie v gastronómii (SOŠ hotelových služieb a remesiel – trieda 5.HOA) – NQL
  • Culinary Guide Through Europe/Kulinársky sprievodca Európou (SOŠ hotelových služieb a remesiel – záujmový útvar)

 

Šk. rok 2021/2022:

 

Šk. rok 2020/2021:

 

CERTIFIKÁTY KVALITY
Oceňovanie eTwinning projektov

  • národná podporná služba na Slovensku NSS udeľuje pre najlepšie projekty v SR NÁRODNÝ CERTIFIKÁT KVALITY (eTwinning Quality Label)
  • centrálna podporná služba v Bruseli CSS udeľuje pre najlepšie projekty v rámci Európy EURÓPSKY CERTIFIKÁT KVALITY (European Quality Label)

 

ZÍSKALI SME TIETO CERTIFIKÁTY: