3. level barmanského kurzu HOT DRINKS EXPERT

SOŠ hotelových služieb a remesiel

Imatrikulácia 2023

Imatrikulácia. Pre niekoho spomienka, iného nepríjemný zážitok, no naši prváci budú na tento deň isto radi spomínať. Vďaka tretiakom, ktorí všetko pripravili, sa preniesli do

Viac informácií »

Okresné kolo vo futsale

15. novembra naša škola v rámci okresného kola vo futsale žiakov stredných škôl hostila tímy Gymnázia Terézie Vansovej, Strednej odbornej školy technickej, Cirkevného gymnázia svätého

Viac informácií »

Štrbarace 2023

Aj tento rok sa žiaci Spojenej školy Nikolas Rybovič, Samuel Konkoľ, Kristína Kovalčíková, Monika Beskydová v stredu 4.októbra 2023 zúčastnili Majstrovstiev Slovenska v prekážkovom behu

Viac informácií »