15. kontraktačný deň cvičných firiem v Poprade

ecf578d3-1a9c-4f45-8aaa-788d588674b6

 

Študenti našej školy z tried III.KCA, III.B a IV.A sa dňa 20.03.2024 zúčastnili formou exkurzie podujatia 15. kontraktačný deň cvičných firiem v Poprade. Odborná exkurzia bola v nadväznosti na činnosť študentov v rámci predmetov Simulátor  fiktívnej firmy  a Cvičná firma- praktikum. Podujatie sa pravidelne realizuje na škole Obchodná akadémia v Poprade. Študenti rôznych škôl súťažia o najlepšiu firmu, jej prezentáciu, o najlepší katalóg a stánok firmy. Našim študentom sa podujatie páčilo, bolo inšpiratívne pre nich, nakoľko mohli vidieť prácu fiktívnych firiem, ich produktov i pútavý marketingový cieľ získať záujemcov pre odbyt svojich produktov.

Vyjadrenie žiakov: „Účasť na takomto podujatí bolo pre nás obohacujúcim zážitkom, zaujímavá forma ako sa inšpirovať a pokračovať v práci našich firiem. Ďakujeme.“

(DS, DG)

Facebook
LinkedIn
Email
Tlač