Vedenie administratívy v advokátskej praxi

05 - Kna - administr

V rámci celoživotného vzdelávania sa 15 absolventov študijného odboru obchodná akadémia a obchodná akadémia – bilingválne štúdium prihlásilo na vzdelávanie Vedenie administratívy v advokátskej praxi.
Absolventi dňa 26. 05. 2023 úspešne absolvovali overenie vzdelávacích výstupov na získanie profesijnej kvalifikácie a získali osvedčenie o profesijnej kvalifikácii Administratívny pracovník v advokátskej kancelárii.

(DK)

Facebook
LinkedIn
Email
Tlač