Úspešne sme dokončili náš medzinárodný eTwinning projekt Code of Mystery

code of mystery partners

Od októbra 2022 do mája 2023 pracovali žiaci II. B triedy v medzinárodnom matematickom eTwinning projekte „Code of Mystery“, na ktorom spolupracovalo viac než 120 študentov z 8 škôl – z Turecka (Kırıkkale a Ankara), Slovenska, Francúzskej Guyany, Českej republiky, Španielska, Portugalska a Chorvátska.

V prvej časti tohto herného projektu využili študenti kryptografiu. Najskôr pracovali v národných tímoch. Krok za krokom vytvorili fikciu detektívky. Podozrivá osoba, ktorá je tajomným hrdinom príbehu, cestovala do partnerských krajín a zanechala zakódované správy na historických a turistických miestach. Partneri tieto miesta najprv objavili tak, že ich navštívili virtuálne. Po nájdení zašifrovaných správ ukrytých na týchto miestach ich lúštili pomocou šifrovacích metód a matematických postupov. Potom, čo boli všetky stopy rozlúštené, študenti pracovali v medzinárodných tímoch na spoločných úlohách, napr. na vytvorení podobizne podozrivého, jeho trasy, ktorou cestoval a pod., diskutovali o stopách a odhalili identitu podozrivej osoby vyriešením záhadnej udalosti, ktorá je predmetom únikovej hry. Nakoniec medzinárodné tímy prezentovali svoje riešenia v angličtine všetkým partnerom na spoločnom medzinárodnom online stretnutí.

V poslednej časti projektu každý národný tím vytvoril vlastnú šifrovaciu metódu s matematickým algoritmom. Metódy všetkých tímov boli prepojené tak, aby sa vytvorila spoločná jedinečná viacstupňová šifrovacia metóda.

Medzi spoločné záverečné výstupy patrí záverečná e-kniha, virtuálna výstava, finálne video, v ktorých sú zhrnuté všetky práce, aktivity a výstupy projektu.

Úplným záverom projektu je spracovanie jednotlivých úloh do spoločnej digitálnej únikovej hry, ktorá je dostupná verejnosti.

Finálne video projektu:  https://www.youtube.com/watch?v=MpFOReIqkOI

Záverečná e-kniha projektu:  https://l24.im/iYuGvC

Výstava projektu:  https://l24.im/So4

Digitálna vzdelávacia úniková hra:  https://l24.im/EIdLm.

Facebook
LinkedIn
Email
Tlač