Ukončenie štúdia záverečnou skúškou

výlet

Koniec školského roka na stredných odborných školách je pestrý, žiaci učebných odborov končia štúdium a preukazujú svoje odborné vedomosti a zručnosti počas záverečnej skúšky, ktorá pozostáva z teoretickej a praktickej časti, a tak získajú výučný list v odbore. U nás na škole je o to pestrejší, pretože končia žiaci v rôznych učebných odboroch. Počas dní záverečnej skúšky v dielňach praktického vyučovania žiaci pod dohľadom skúšobnej komisie plnili témy, ktoré si vyžrebovali. Varili, piekli, zhotovovali rôzné strihy a účesy, murovali a zhotovovali stoličky.

Facebook
LinkedIn
Email
Tlač