Sme opäť držiteľmi vysokého európskeho ocenenia

420012207_999749688248574_205563876103532334_n

Aj v tomto roku sa tešíme zo zisku Európskeho certifikátu kvality za prácu v medzinárodnom eTwinning projekte Code of Mystery (Záhadný kód), ktorý realizovali študenti terajšej 3. B triedy v minulom školskom roku.

Európsky certifikát kvality udeľuje centrála programu eTwinning v Bruseli. je to vysoké ocenenie, ktorého hodnota hovorí o tvrdej práci, angažovanosti a nasadenia počas vzdelávacieho procesu. Hovorí tiež o tom, že vo vyučovaní boli použité inovatívne prístupy, digitálne technológie a na vyučovaní bolo vytvorené podnetné prostredie pre medzinárodnú spoluprácu študentov.

Udelenie EQL pre našu školu potvrdzuje, že spoločná projektová práca žiakov a spolupráca s ďalšími partnermi z Turecka, Českej Republiky, Španielska, Portugalska, Chorvátska a Francúzskej Guiany splnila prísne kritériá kvality a získala vysoké hodnotiace skóre. Kvalitu projektovej práce zvýrazňuje aj skutočnosť, že EQL získali projektoví partneri zo všetkých ôsmich zúčastnených krajín.

Srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy v medzinárodnom priestore európskeho školstva.

(MP)

Facebook
LinkedIn
Email
Tlač