Slávnostné otvorenie školského roka 2022 / 2023

Funny young students are jumping together in park.

Uplynuli dva mesiace letných prázdnin. Veríme, že boli plné pekných zážitkov a že sme všetci načerpali nové sily na úlohy, ktoré nový školský rok prinesie. Školský rok 2022/2023 slávnostne otvoril riaditeľ školy Mgr. Ján Bondra a zástupkyňa riaditeľa pre našu organizačnú zložku RNDr. Viera Mikulová. Prajeme žiakom i učiteľom, nech je úspešný.

Facebook
LinkedIn
Email
Tlač