Regionálna súťaž zručnosti v spracovaní dreva

stolar2

Dňa 29. a 30. marca 2023 sa v SOŠ Drevárskej, Spišskej Novej Vsi konalo semifinálové kolo súťaže zručnosti v odbore stolár, ktorú zastrešuje Štátny inštitút odborného vzdelávania. Na súťaži sa zúčastnili aj naši žiaci tretieho ročníka Marián Bočkaj a Daniel Nosáľ. Celkovo sa tejto súťaže zúčastnilo 12 žiakov stredných odborný škôl odboru stolár z východného Slovenska. Súťažiaci vyrábali drevenú sedačku podľa konštrukčného výkresu. Jej výroba spočívala z pochopenia technického výkresu a manuálnej zručnosti. Odborná porota počas priebehu súťaže hodnotila úroveň vypracovania konštrukčných spojov. Oceňovali presnosť počas prípravy dielcov ich narezanie na požadované rozmery a povrchovú úpravu. Počas práce súťažiaci museli dodržiavať predpisy bezpečnosti pri práci. Pred praktickým zadaním absolvovali všetci účastníci písomný test, ktorý zvládli výborne. Súťaž zručnosti naši stolári ukončili umiestnením sa na prvom, postupovom mieste a týmto si vybojovali postup na celoštátnu súťažnú prehliadku stavebných remesiel, ktorá sa bude konať v národnom výstavisku Agrokomplex v Nitre. V kategórii jednotlivec získal Marián Bočkaj 2. miesto a Daniel Nosáľ 3. miesto. Našich žiakov chceme ďalej podporovať, motivovať a veríme, že raz z nich vyrastú majstri svojho odboru.

Cieľom tejto súťaže bolo prezentovať a propagovať kvalitu odborných zručností a znalostí, zdôrazniť dôležitosť odborného vzdelávania pre spoločnosť.

Žiakom srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu našej školy.

Facebook
LinkedIn
Email
Tlač