Prezentácia našej školy na Burze informácií stredných škôl

400781932_18206411746272648_2025624512995258479_n

Dňa 07. 11. 2023 sme sa zúčastnili na Burze informácií stredných škôl, ktorá sa uskutočnila v Športovej hale v Starej Ľubovni.

Obchodná akadémia i Stredná odborná škola hotelových služieb a remesiel pre žiakov 8. a 9. ročníkov základných škôl, ich rodičov, ale aj učiteľov a výchovných poradcov pripravili prezentáciu svojich študijných a učebných odborov.

Bol to deň rozhovorov, ukážok zručností žiakov, stretnutí…

V týchto stretnutiach budeme pokračovať počas Dňa otvorených dverí našej školy a na Popoludní so školou, ktoré pre žiakov základných škôl pripravíme v budúcnosti. O ich realizácii budeme informovať na webovom sídle školy, ale i na FB a Instagrame.

(DK)

Facebook
LinkedIn
Email
Tlač