Opäť ocenili našu kvalitnú prácu

NQLs

V minulom školskom roku sa zapojili do medzinárodnej spolupráce v eTwinning programe žiaci oboch organizačných zložiek Spojenej školy. Žiaci 3. B triedy organizačnej zložky Obchodná akadémia a žiaci 5. ročníka organizačnej zložky SOŠ hotelových služieb a remesiel získali za svoju výnimočnú prácu, angažovanosť a výsledky

NÁRODNÝ CERTIFIKÁT KVALITY

(National quality label),

ktorý po splnení náročných kritérií kvality a po posúdení odbornou komisiou udeľuje národná organizácia eTwinning Slovensko.

 

V projekte Code of Mystery (Záhadný kód) pracovali žiaci OA na hodinách matematiky pod vedením RNDr. Moniky Poľanskej. Komunikačným jazykom medzi 8 partnermi z Turecka, Českej republiky, Chorvátska,  Francúzskej Guiany, Španielska, Portugalska a Slovenska bola angličtina. Žiaci vytvorili online hru na spôsob Escape room, pomocou matematických metód šifrovali a dešifrovali záhadné správy, vďaka ktorým spoznávali krajiny svojich partnerov.

V projekte Herbs and their use in Gastronomy (Bylinky a ich využitie v gastronómii) pracovali žiaci SOŠ pod vedením Mgr. Lucie Šeľukovej. Projekt bol zameraný na poznávanie byliniek a ich využitie pri príprave jedál. S partnermi z Grécka a Turecka naši žiaci komunikovali v anglickom jazyku. Žiaci vytvorili množstvo zaujímavých receptov s bylinkami, ktoré si medzi sebou partnerské tímy vymenili a pripravovali.

Srdečne blahoželáme a ďakujeme učiteľom aj žiakom za výbornú reprezentáciu školy na európskej pôde.

(MP)

Facebook
LinkedIn
Email
Tlač