Olympiáda Mladý účtovník 2024

20240319_110726

Slovenská komora certifikovaných účtovníkov v spolupráci s firmou Kros a. s. pripravila už 26. ročník Olympiády Mladý účtovník. Svoje sily si v nej každoročne merajú študenti stredných škôl a obchodných akadémií.

19. marca 2024 sa z našej školy zapojili do 1. online kola študentky zo IV. B triedy – Dominika Adamovičová, Katarína Majkutová a Anežka Trembáčová.

Test bol koncipovaný z čiastkových príkladov špecificky zameraných na konkrétne oblasti – napríklad dlhodobého majetku (obstaranie, odpisovanie, vyradenie, odpredaj), zásob (obstaranie, zaradenie, účtovanie zásob vlastnej výroby, spôsob účtovania A a B, kalkulácia cien, ocenenie zásob pri úbytku), prípadne oblasti pohľadávok a záväzkov (účtovanie u obidvoch strán – odberateľ aj dodávateľ).

(DG)

Facebook
LinkedIn
Email
Tlač