Olympiáda kritického myslenia – krajské kolo

20231212_095838

19. marca 2024 sa sedem žiaci našej školy zúčastnilo krajského kola Olympiády kritického myslenia. Súťaž prebehala online v dvoch kategóriách. Počas dvoch hodín súťažiaci riešili vierohodnosť rôznych informácií a tiež písali argumentačnú esej. V kategórii mladších žiakov súťažilo 245 účastníkov, v kategórii starších žiakov296 účastníkov.

Úspešnými riešiteľmi v kategórii starších žiakov sa stali:

Matej Kovaľský, III. A – 42. miesto

Dávid Žemba, V. A – 44. miesto 

Jakub Pirhala, 3. B – 85. miesto

Filip Rónay, 3. B – 102. miesto

Srdečne blahoželáme.

 

(MP)

 

Facebook
LinkedIn
Email
Tlač