Obhajoby podnikateľských plánov

titulka

Jednou zo vzdelávacích  aktivít žiakov v odbore obchodná akadémia je tvorba podnikateľských plánov. Po niekoľkomesačnom úsilí   žiaci 3.B obhajovali svoje vlastné podnikateľské zámery pred komisiou. Žiaci si zvolili predmet  a právnu formu podnikania. Vypracovali trhovú analýzu, marketingový plán a stratégiu, organizačný plán,  zakladateľský rozpočet a finančnú analýzu. Finančná prognóza im dala odpoveď, koľko kapitálu potrebujú na začiatku podnikania, aká bude návratnosť a   či ich podnikanie bude perspektívne alebo nie.

(JK)

 

Facebook
LinkedIn
Email
Tlač