Návšteva pracoviska Archív Stará Ľubovňa

navsteva-pracoviska-archiv-1

Žiaci V. A triedy 19. 09. 2022 a žiaci IV. B triedy 21. 09. 2022 v rámci hodín manažérskej komunikácie navštívili pracovisko Archív Stará Ľubovňa – Štátny archív v Prešove. Kvalifikovaní pracovníci archívu ich oboznámili s organizáciou písomného styku v organizáciách, s registratúrnym poriadkom a registratúrnym plánom. Žiaci sa dozvedeli, ako sa označujú spisy, ako sa ukladajú do registratúry, ale i aký je systém vyraďovania písomností a podmienky ich ukladania do archívu. Prezreli si staré účtovné knihy, kroniky a iné písomnosti. Prelínanie teoretických vedomostí s praxou, dotyk s realitou i históriou, ktorou archív a jeho dokumenty dýchajú je pre žiakov prínosom a zážitkom. (DK)

Facebook
LinkedIn
Email
Tlač