Mladý Európan 2023

20230418_113406

Zastúpenie Európskej komisie a sieť 10 regionálnych informačných centier Europe Direct v SR organizovalo dňa 18. 04. v hoteli Satel v Poprade už 18. ročník celoslovenskej vedomostnej súťaže o Európskej únii pod názvom „Mladý Európan“. Cieľom súťaže je zvýšiť európske povedomie u mladej generácie na Slovensku.

Našu školu reprezentoval tím študentov z III. A:

  • Anna Nebusová
  • Margaréta Mazureková
  • Erik Mikuš

A ako vnímali súťaž naši študenti?

„Bolo celkom náročné sa na ňu úplne pripraviť, keďže sa od nás vyžadovali poznatky ohľadom histórie a súčasnosti Európskej únie, ale aj o všetkých členských štátoch EÚ. Nakoniec sme to predsa len zvládli a vybojovali pekné 5. miesto. Súťažilo sa v trojčlenných tímoch a súťaž pozostávala z troch kôl. Najprv sme vyplňovali 20-minútový test, ktorý obsahoval 50 otázok, potom nás čakala jazyková tajnička a nakoniec sme odpovedali na otázky s obrázkami osobností a kultúrnych pamiatok. Pri každom jednom kole sme sa v tíme zabavili, no takisto sa aj veľa naučili. Počas prestávky nám organizátori ponúkli malé občerstvenie. Túto súťaž berieme ako super zážitok a určite neľutujeme, že sme sa jej zúčastnili.“

(DJ)

Facebook
LinkedIn
Email
Tlač