Mladý digitálny Európan 2023

logoMladý europan 2023

Dňa 10.5.2023 sme sa zúčastnili online vedomostnej súťaže, ktorú usporiadali : Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku v spolupráci s Národným inštitútom vzdelávania a mládeže a Prešovskou univerzitou v Prešove   pod názvom „Mladý Digitálny Európan 2023„.

Mladý Digitálny Európan (ďalej „MDE“) nadväzuje na tradičnú a mimoriadne obľúbenú vedomostnú súťaž Mladý Európan, ktorá sa už po štrnásty krát organizuje prezenčnou formou na Slovensku. Výhodou MDE je možnosť zapojenia oveľa väčšieho počtu študentov a stredných škôl v porovnaní s prezenčnou formou súťaže Mladý Európan. Zároveň MDE ponúka modernú, atraktívnu elektronickú formu súťaženia.

Facebook
LinkedIn
Email
Tlač