Krajské kolo SOČ 2023

WhatsApp Image 2023-03-30 at 13.22.23 (1)

Na 45. ročníku krajského kola prehliadky prác SOČ, ktoré sa uskutočnilo 21. marca.2023 na Súkromnej strednej odbornej škole ELBA v Prešove, nás úspešne reprezentovali študentky tretieho ročníka bilingválneho štúdia:

Miroslava BREŽINOVÁ

získala certifikát ako úspešný riešiteľ krajského kola SOČ v odbore 02 Matematika, fyzika s témou Matematika detí v predškolskom veku (konzultantka: PaedDr. M. Kolumberová)

 

Melánia VIROVÁ

získala certifikát ako úspešný riešiteľ krajského kola SOČ v odbore 05 Životné prostredie, geografia, geológia s témou Nové trendy životného štýlu a mladá generácia (konzultantka: Mgr. I.Kuzárová)

 

Viktória KRULČÍKOVÁ a Lenka ROMANOVÁ

získali 1. miesto na krajskom kole SOČ v odbore 01 Problematika voľného času s témou Knižničný systém školy pre žiakov Obchodnej akadémie v Starej Ľubovni (konzultantky: Mgr. D. Jendrichovská, RNDr. M. Poľanská)

 

Vďaka nadšeniu a dôslednej príprave našich študentiek v spolupráci s konzultantmi sa medzi ostatnými študentmi Prešovského kraja nestratili a všetky tri práce odborná porota hodnotila veľmi kladne.

Postupujúcim srdečne blahoželáme a všetkým ďakujeme za reprezentáciu našej školy.

 

(MP)

Facebook
LinkedIn
Email
Tlač