Hospodárska prax vo firme LEITECH, s. r. o.

hospodarska-1

Dňa 26. 09. 2022 sa žiaci I. A zúčastnili exkurzie vo firme LEITECH, s. r. o. v Starej Ľubovni, ktorá im umožnila vidieť hospodársku prax. Vďaka odbornému výkladu vedúceho logistiky sa žiaci oboznámili s históriou firmy, s procesom výroby lyžiarskych vlekov a lanoviek, s hlavnými dodávateľmi a odberateľmi. Nahliadli do problematiky podnikového manažmentu, ktorý pozostáva z manažmentu plánovania, kvality, financovania a logistiky. Získali informácie v oblasti personalistiky a sociálnej politiky firmy. Videli výrobné, skladovacie, expedičné priestory firmy a technické zariadenia. Prekvapujúca bola aj energetická sebestačnosť firmy. Dozvedeli sa o informačnom systéme SAP, ktorý umožňuje online komunikáciu medzi firmami v oblasti objednávania materiálu, fakturácie, riadenia skladu… Neoceniteľným prínosom exkurzie je zdroj informácii, ktoré žiakom pomôžu lepšie zvládnuť preberané učivo, pretože si to vedia hneď reálne predstaviť. (JK)

Facebook
LinkedIn
Email
Tlač