Európska súťaž v štatistike

IMG_20230214_090941

Naši študenti E. Šatala, G. Koršňák, T. Zemianek, R. Kaleta, E. Mikúš, T. Bradáč riešili úlohy národného kola Európskej súťaže v štatistike, ktorú organizuje štatistický úrad Európskej únie a participujúce národné štatistické úrady EÚ so zámerom zvýšiť štatistické povedomie, gramotnosť a záujem o oficiálnu štatistiku medzi žiakmi a učiteľmi.

Študenti pracovali v dvoch tímoch, ktoré riešili tri testy: Test základných znalostí zo štatistiky, Test zameraný na používanie oficiálnych zdrojov štatistických údajov, Test zameraný na interpretáciu štatistického dokumentu. Každý test obsahoval 10 otázok, takže tím musel vyriešiť 30 úloh, ktoré si vyžadovali analýzu a vyhľadávanie údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky a Eurostatu.

Vynaložené úsilie prinieslo nášmu staršiemu tímu pekné umiestnenie vo svojej kategórií, kde v konkurencií 157 tímov obsadili 31. miesto.

Veríme, že účasť v súťaži obohatila žiakov o nové vedomosti a zručnosti pri vyhľadávaní štatistických údajov a informácií.

Blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu.

 (MK)

Facebook
LinkedIn
Email
Tlač