Environmentálna výchova na našej škole.

enviromentalna-vychova-na-skole-2

Šikovní žiaci I. a II. ročníka odboru Lesná výroba pod vedením svojich majstrov odbornej výchovy zhotovili niekoľko posedov a krmelcov, ktoré sa následne umiestnili v lokalite vojenských lesov mesta Podolínec. Ich usilovnosť, svedomitosťa precíznosť práce reflektuje veľmi kvalitne pôsobenie odborných pedagogických zamestnancov našej školy, na čo sme patrične všetci hrdí.

Okrem týchto činnosti, sa žiaci venovali aj zhotovovaniu budiek pre netopiere. Na výrobu použili zbytky z reziva, ktorý vznikol ako odpad pri spracovaní guľatiny. Takto sa žiaci snažia využiť všetok materiál, aby nevznikol žiaden odpad. Myšlienka ekológie a pomoc chráneným druhom živočíchov sa prelína celým vyučovacím procesom.

Facebook
LinkedIn
Email
Tlač