Dezinformácie

titulka

Vieme rozlíšiť pravdu od dezinformácie? Čomu všetkému sa vyvarovať?

Žiakom druhého a tretieho ročníka bilingválneho štúdia bol porozprávať o tejto téme Ing. Peter Litavec, CSc., riaditeľ Europe Direct Poprad.

EUROPE DIRECT Poprad je členom siete EUROPE DIRECT v Slovenskej republike, ktorá je členom celoeurópskej skupiny centier. Tieto centrá sprístupňujú Európu bežným občanom a umožňujú im zapojiť sa do debát o budúcnosti EÚ.

Ďakujeme Ing. Litavcovi za jeho cenné rady a čas strávený s nami.

(MF)

Facebook
LinkedIn
Email
Tlač